Nieuws


nieuws-foto

Onthaalbeleid: beter met een peter of een meter?

Het peter-/meterschap wordt reeds in vele bedrijven toegepast maar hoe zit het met de kwaliteit ervan?

Wat doet een peter/meter exact?
De meter of peter is een ervaren medewerker in het bedrijf die werd aangesteld om een nieuwkomer op te vangen. Deze persoon moet over de juiste competenties beschikken om de nieuwe medewerker goed te begeleiden.
Hij of zij kan volgende taken uitvoeren:
•    wegwijs maken op de werkvloer
•    vertellen over ongeschreven regels en gewoontes en vanzelfsprekendheden benoemen
•    bevragen van de nieuweling
•    inleven in levenssfeer
•    introduceren bij collega’s
•    optreden als vertrouwenspersoon
•    …

Competenties van een peter/meter
•    heeft een doorgedreven kennis van de organisatie
•    kan goed (actief) luisteren & reflecteren
•    voelt zich verbonden met de organisatie, taak en beroep
•    is geduldig en heeft een groot inlevingsvermogen
•    communiceert op een heldere manier
•    handelt steeds integer
•    ondersteunt, waardeert en erkent medewerkers, is een echte coach en stemt begeleiding af per individu


Het peterschap creëert een WIN-WIN-WIN situatie
Bewaak de kwaliteit door een zorgvuldige selectie te maken van het profiel en zo ervaren zowel het bedrijf, de nieuweling als de peter/meter zelf een heleboel voordelen.

We zetten ze even voor jou op een rijtje:
•    Verhoogt de inzetbaarheid en productiviteit van de nieuwkomer
•    Een persoonlijke 1 op 1 opvolging voor de nieuweling
•    Meter of peter krijgt meer zelfvertrouwen, ervaart voldoening en leert zelf nieuwe zaken bij
•    Genereert meer betrokkenheid langs de kant van de meter/peter
•    Het programma verhoogt de aantrekkelijkheid van de onderneming
•    Verbetert de informele communicatie binnen het bedrijf

Organiseer eventueel een meter-of peterschapstraining zodat alle neuzen in dezelfde richting staan.


Stel jezelf echter volgende kritische vragen:

Beschikken de verschillende afdelingen binnen je bedrijf elk over eigen peters/meters die nieuwelingen wegwijs maken?
Afgebakende periode van het peter-/meterschap?
Welke informatie wordt door de directe leidinggevende bezorgd en waarvoor wordt de peter/meter ingeschakeld?
Beschikken de peters/meters over het juiste profiel? (loyaal, positieve instelling, voldoende aanvoelen van spanningen en/of vooroordelen, gericht op leren en groeien, geduldig, open houding, sociaal, …)
Welke afspraken werden er met de peter/meter gemaakt over de verwachtingen? (wat, wanneer, frequentie)
Is de peter/meter op de hoogte over het opgemaakte opleidingsplan voor de nieuwkomer?


Vind hier als peter/meter ons handig werkdocument voor een feedbackgesprek.

Solliciteer nu

Start hier met je sollicitatie