• Alles wat je moet weten over het flexi-statuut

  Sinds eind 2015 is het flexi-statuut in de horeca een feit. Het is een nieuw statuut dat de regering Michel in het leven riep als tegemoetkoming aan de horecasector na de invoer van de witte kassa.

  We merken dat er nog veel onduidelijkheden bestaan rond dit statuut. Daarom zetten we graag alles even op een rijtje.

  VOORWAARDEN

  Flexi-jobs zijn bedoeld voor mensen die bijwerken in de horeca. Het statuut geldt voorlopig enkel in paritair comité 302, dat van de horeca.
  Je dient bewijs te kunnen voorleggen dat je 3 kwartalen geleden minstens een 4/5de contract had in vast dienstverband.
  Voorbeeld: Je wil in april 2017 aan de slag gaan onder het flexi-statuut in de horeca. Je dient dan bewijs voor te leggen van een minstens 4/5de contract in een andere sector dan de horeca uit kwartaal 3 in 2016 (juli-aug-sept).

  VOORDELEN

  Voordelen als werknemer
  Brutoloon= nettoloon dus je betaalt geen RSZ of bedrijfsvoorheffing
  7.67% van je brutoloon bedraagt vakantiegeld, hier geldt dezelfde regel bruto=netto.
  Met andere woorden, het verdiende bedrag is belastingvrij.
  Verder bouw je wel sociale rechten voor vb. pensioen, vakantie en eventuele werkloosheid.

  Voordelen als werkgever
  De werkgever betaalt verminderde RSZ bijdrage voor een werknemer onder flexi-statuut namelijk slechts 25% RSZ.
  Ongeacht leeftijd of ervaring kan je onder een voordelig tarief aanwerven zonder verbintenis op lange termijn en bedraagt de minimum verloning €9.69 /uur (inc. vakantiegeld).
  Voor elke flexi-job zijn telkens twee overeenkomsten nodig, een algemene raamovereenkomst en een arbeidsovereenkomst, het opstellen van deze documenten zijn de verantwoordelijkheid van de werkgever.

  Mogelijk zal de regering het systeem na evaluatie ook uitbreiden naar andere sectoren. Bakkers & slagers zijn alvast vragende partij.

Solliciteer nu

Start hier met je sollicitatie