• Studenten

  Vanaf 1 januari 2012 is er een nieuwe regeling voor studentenarbeid van kracht. Studenten kunnen vanaf 2012 maar liefst 50 dagen per jaar werken, vrij te kiezen over het hele kalenderjaar.

  Kan een buitenlandse student werken in België?

  Studenten uit een EER-lidstaat
  Wie afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte met uitzondering van twee lidstaten*, kan het hele jaar door onder dezelfde voorwaarden als de Belgische studenten tewerkgesteld worden in België.

  * De onderdanen van Bulgarije en Roemenië zijn niet vrijgesteld van een arbeidskaart op basis van hun nationaliteit. Voor deze studenten gelden de regels van de niet-EER.

  Andere landen van de EER: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Ijsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

  Studenten niet afkomstig uit een EER-lidstaat
  Een student die niet afkomstig is uit een EER-lidstaat, kan onder de volgende voorwaarden ook in België werken:

  • In België onderwijs met volledig leerplan volgen
  • Over een geldige verblijfsvergunning beschikken. Om over een geldige verblijfsvergunning te beschikken, moet je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR) bezitten. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen tewerkstelling tijdens het schooljaar en tijdens de schoolvakanties
  • Tijdens de officiële schoolvakanties kan je in België zonder bijkomende formaliteiten studentenarbeid verrichten. Je hebt geen arbeidsvergunning nodig.
  • Om als student in België te kunnen werken tijdens het schooljaar is een arbeidskaart C vereist. Je mag dan max. 20 uren per week werken. De studie blijft immers de hoofdbezigheid en de tewerkstelling moet verenigbaar zijn met de studie. De student moet zelf de arbeidskaart C aanvragen bij de de VDAB (voor Vlaanderen) of de BGDA (voor Brussel).

Solliciteer nu

Start hier met je sollicitatie