• Studenten

  Vanaf 1 januari 2012 is er een nieuwe regeling voor studentenarbeid van kracht. Studenten kunnen vanaf 2012 maar liefst 50 dagen per jaar werken, vrij te kiezen over het hele kalenderjaar.

  Uitgesloten categorieën

  De volgende categorieën studenten zijn uitgesloten en kunnen dus NIET (meer) met een studentenovereenkomst worden tewerkgesteld:

  • De studenten die sinds 12 maanden werken. Wanneer je tijdens het schooljaar gewerkt hebt met arbeidsovereenkomsten die tesamen meer dan 12 maanden duren, word je beschouwd als gewone werknemer, en kan je niet meer met een studentencontract werken
  • De studenten die ingeschreven zijn in een avondschool of die onderwijs met een beperkt leerplan volgen (= minder dan 17 uur per week)
  • De studenten die bij wijze van stage onbezoldigde arbeid verrichten die deel uitmaakt van hun studieprogramma
  • De leerlingen die na de voltijdse leerplicht nog als deeltijdse leerling overbruggingsuitkeringen ontvangen of die als deeltijdse leerling verbonden zijn door een deeltijdse stageovereenkomst, een deeltijdse arbeidsovereenkomst, een industriële leerlingenovereenkomst of een middenstand-leerlingenovereenkomst
  • M.a.w. alleen de studenten die enkel deeltijds onderwijs / deeltijdse vorming volgen zonder bijkomende overeenkomst en die daarbij geen overbruggingsuitkeringen genieten, kunnen tijdens de schoolvakanties met een studentenovereenkomst worden tewerkgesteld
  • De studenten die hun voltijdse leerplicht nog niet hebben beëindigd. De leerplicht is voltijds tot de leeftijd van 15 jaar indien de student op deze leeftijd de twee eerste jaren van het secundair onderwijs achter de rug heeft en is in elk geval beëindigd vanaf de leeftijd van 16 jaar.
  • De studenten die hun studie beëindigen en die geen nieuwe studie meer aanvangen na de schoolvakantie zijn uitgesloten na het verstrijken van die schoolvakantie (kijk ook hier). Er mag dus wel nog met een studentencontract gewerkt worden tijdens de schoolvakantie die onmiddellijk volgt op het beëindigen van de studie, maar niet meer erna!

Solliciteer nu

Start hier met je sollicitatie