• Studenten

  Vanaf 1 januari 2012 is er een nieuwe regeling voor studentenarbeid van kracht. Studenten kunnen vanaf 2012 maar liefst 50 dagen per jaar werken, vrij te kiezen over het hele kalenderjaar.

  Wat is het verschil tussen studentenjob en een job als werkstudent?

  Een studentenjob is geen synoniem voor een job als werkstudent. Als student kan je het hele jaar door werken met een arbeidsovereenkomst voor studentenarbeid. Elke student die werkt in ruil voor loon onder het gezag van een werknemer valt immers onder de toepassing van de wetgeving voor studentenarbeid en dit ongeacht de periode waarin je werkt. Het verschil tussen een studentenjob en de job als werkstudent zit hem in de betaling van sociale zekerheidsbijdragen. Een studentenjob is onder bepaalde voorwaarden niet onderworpen aan de sociale zekerheid (RSZ). Er worden geen sociale zekerheidsbijdragen afgehouden van het loon. Er is enkel een solidariteitsbijdrage verschuldigd.

  Studentenjob
  Onder bepaalde voorwaarden is de tewerkstelling van studenten niet onderworpen aan RSZ, maar is er wel een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Deze solidariteitsbijdrage aan de RSZ bedraagt 2,71 % van het brutoloon. De tewerkstelling als student is vrijgesteld van RSZ, mits betaling van de solidariteitsbijdrage:

  • gedurende max. 50 dagen onder contract tijdens die periode
  • met een studentencontract

  Werkstudent
  Vanaf de 51e dag kan een student werken mits de betaling van de gewone RSZ-bijdragen.

Solliciteer nu

Start hier met je sollicitatie